Ønsker du å se opptak  av webinaret vi holdt 18. oktober?

Thank you!
Oops! Something went wrong!

TELSCOPE – laget for deg

Hvorfor du bør bytte til elektroniske loggbøker

7 grunner til å bytte
Redusert manuelt arbeid i forbindelse med loggføringer
Enkel og tidsbesparende signering
Nøyaktig tid og posisjon for én og samme hendelse i alle loggbøker
Loggføringer kan kobles til TELSCOPE sjekklister
Automatisk overføring av loggføringer til landsiden
Automatisk lagring til VDR
Man unngår manuell administrasjon og fysisk lagring av loggbøker
Utvidet TELSCOPE typegodkjenning
Alle skip som har krav til dagbøker og loggbøker kan ta i bruk elektroniske løsninger for dette, i tråd med IMO regelverk og norske forskrifter. Det er imidlertid nødvendig å innhente flaggstatsgodkjenning for hvert enkelt skip. Dette er langt enklere å oppnå med en typegodkjent løsning som dokumenterer samsvar med ISO standard 21745 for elektroniske loggbøker.
TELSCOPE er en helhetlig løsning for elektroniske loggbøker, sjekklister og fremtidige e-navigasjonstjenester. Loggbøkene er typegodkjent av DNV, i henhold til ISO 21745 – Electronic record books for ships og DNVs egne klassekrav. Løsningen er i tråd med SOLAS og MARPOL.
TELSCOPE sikrer nøyaktig logging av observasjoner
Med manuelt førte loggbøker, vil man i forbindelse med investigering ofte avdekke et betydelig avvik mellom loggføringen av ulike hendelser og det faktiske forløp. Med TELSCOPE kan automatisert loggføring benyttes. For både manuelle og automatiserte føringer henter løsningen tid, posisjon og andre relevante data fra skipets sensorer. Man oppnår dermed en nøyaktig og korrekt føring av observasjoner, med full overensstemmelse mellom de ulike loggbøkene. Dette kan være avgjørende for at analysen av ett hendelsesforløp fører til riktige konklusjoner og relevante korrigerende tiltak.

Rask tilgang til registrerte data

TELSCOPE elektroniske loggbøker gir rask tilgang til loggbokføringer som er relevant i forbindelse med hendelsesrapportering, demurrage og ulike forsikringsrelaterte saker. Ønsket informasjon kan hentes ut fra hver enkelt logg, og informasjon fra flere logger kan enkelt sammenstilles.

For MARPOL record books kreves det også at elektroniske føringer overføres til VDR, slik at man kan sammenstille relevante loggføringer med VDR-opptak for samme tidsperiode. TELSCOPE ivaretar dette.

TELSCOPE dekker disse loggbøkene

SOLAS logbooks

  • Deck logbook
  • GMDSS logbook
  • Engine logbook

MARPOL record books

  • Garbage record book
  • Ballast water record book
  • Oil record book I
  • Oil record book II
  • Cargo record book

Hva våre kunder sier

Vi så tidlig et behov for å digitalisere prosessene våre. Etter å ha brukt mange produkter fra Telko tidligere, kom TELSCOPE opp som et naturlig alternativ ettersom de leverer noen fantastiske produkter. TELSCOPE har klart å samle all data fra ulike sensorer på en veldig god og hensiktsmessig måte.

Endelig har vi pakket vekk den fysiske loggboka. Etter å ha byttet ut loggboka på brua, radio-loggbøkene og MARPOL-avfallsdagboka, er vi nå i gang med å bytte ut alle maskindagbøkene. Implementeringen av TELSCOPE har vært et lenge etterlengtet skifte og det har uten tvil gjort arbeidet med loggføring lettere.
Stig Silden
Kaptein, Island Clipper
"Papirdagboka er så gammeldags at det er hakket før fjærpenn og blekk."